VISOKE GRADNJE

- stanovanjski objekti

- poslovni objekti

- gospodarski objekti

- industrijske hale

- oporni zidovi

NIZKE GRADNJE

- ceste

- mostovi

- kanalizacije

- vodovodi

- plinovodi

- telekomunikacije

 

ZEMELJSKA DELA

- izkopi vseh velikosti

- zasipi vseh velikosti

- nasipi vseh velikosti

- melioracije

- rigolanje

ZUNANJA UREDITEV

- zunanja ureditev okolice objektov

- ureditev dvorišč

- tlakovanje in asfaltiranje

- betonske in kamnite škarpe

- planiranje površin

GIRO d.o.o. © 2014. Vse pravice pridržane.